1. Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, bir tarafta oshadhi.com.tr  ( KARMA Sağlık Hizmetleri Ltd.Şti) ile diğer tarafta Site'ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Site'ye üye olması amacıyla ve sözleşmenin, ilgili Site'nin bulunduğu elektronik ortamda, Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.Kullanıcı, Site'ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


2. Tanımlar

Kullanıcı : www.oshadhi.com.tr adlı internet sitesine üye olan ve Site  tarafından satışa arz ürün/ürünleri satın alan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Ürün:  Vepa Group çatısında bulunan www.oshadhi.com.tr adresli internet sitesinde satışa çıkarılan ürünleri ve KARMA Sağlık Hizmetleri Ltd.Şti bünyesinde bulunan markaları ifade eder.
Site: www.oshadhi.com.tr isimli alan adından oluşan web sitesini ifade eder.


3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Ürünlerin, bu Ürünlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve ürün ve Hizmet'lere ilişkin olarak Site tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve ürün ve Hizmet'lere ilişkin olarak  oshadhi.com.tr  tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.  

Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4. Üyelik ve Site  Kullanım Şartları

a) İşbu sözleşmede adı geçen site herkese açıktır. Site’ye üye olabilmek için üyelik formunun zorunlu alanlarının eksiksiz doldurulması zorunludur. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan Kullanıcı kayıtsız şartsız kabul eder. Kullanıcı, üye olmak için kendisinin belirleyeceği bir şifreye sahip olur. Site’ye kayıt esnasında verilmiş olan e-posta adresi Üye olan Kullanıcı’ya  özeldir. Aynı e-posta adresi ile iki farklı üyeliğin olması mümkün değildir. Şifre sadece Üye olan Kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre’nin seçimi ve korunması tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

b) oshadhi.com.tr şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Kullanıcının Site üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt esnasında girdiği e-posta adresini ve şifresini girmesi gereklidir.

c) Aşağıda yazılı durumlarda, Site yönetimi üye olan Kullanıcı’nın site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:
- Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda.
- Sitede yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda.
- Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda.


5. Hak ve Yükümlülükler

5.1    Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri
a) Kullanıcı, Site’de sergilenen ürün/ürünleri satın almak suretiyle, ürün açıklaması ile beraber  oshadhi.com.tr  tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.

b) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

c)
Kullanıcı'ların oshadhi.com.tr tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden  doğrudan veya dolaylı, oshadhi.com.tr ‘un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d)
Kullanıcı, Site'de 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair mevzuat çerçevesinde  kendisine ait kullanıcı bilgilerini ve satışa konu ürüne ilişkin verdiği bilgileri esas alarak düzenlenen ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesini onaylayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.2: oshadhi.com.tr un ’ Hak ve Yükümlülükleri

a) oshadhi.com.tr Site'de satışa sunulan ürün/ürünleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır.  oshadhi.com.tr bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

b)
Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve Site'de belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Kullanıcı'nın üyeliği, oshadhi.com.tr tarafından geçici veya daimi olarak iptal edilebilir.

c)
oshadhi.com.tr Site üzerinden yapılan satışlara ilişkin ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmelerini 3 yıl süre ile saklayacağını ve bu süre içerisinde işbu mesafeli satış sözleşmesini ve ön bilgilendirme formunu Kullanıcı’nın talebi ile paylaşacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

d)
oshadhi.com.tr  herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı oshadhi.com.tr’un Site  üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. 

e)
oshadhi.com.tr servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.

f)
oshadhi.com.tr satışları, kendi stokları ile sınırlıdır. oshadhi.com.tr  stoğu bulunmayan ürün/ ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. Ürünlerin Site’de teşhir edilmesiyle oshadhi.com.tr  ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez.

g)
oshadhi.com.tr Kullanıcı’nın ilettiği kişisel bilgilerin gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullanması konusunda tam yetkilidir.

h)
oshadhi.com.tr Site’den Kullanıcı’nın  başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde Kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden oshadhi.com.tr’un sorumlu olmadığını kabul eder.

ı)
  oshadhi.com.tr ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. oshadhi.com.tr üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir.

j)
oshadhi.com.tr  Site’ye ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir.


6. Sorumluluklar

a)Kullanıcı, Site  ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Kanunu, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Site’nin hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk üye'ye aittir.


b)
Kullanıcı, diğer Kullanıcıların ve ziyaretçilerin Site’nin kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.


c)
Kullanıcı, Site’den  kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz. oshadhi.com.tr, kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.


d)
Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, Kullanıcı tarafından Site üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren Kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden Kullanıcı bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.


e)
Site bünyesinde yer alan bütün görsel ve yazısal içeriğin her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya oshadhi.com.tr’un izni olmadan link vermek yasaktır.

f)
Kullanıcı Site servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, eklenen dosya ve gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve oshadhi.com.tr’un  bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu oshadhi.com.tr  tarafından oluşabilecek tüm zararların karşılanması zorunluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder.


g)
Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan oshadhi.com.tr  sorumlu tutulamaz.

h)
Başkalarına ait bilgisayar, kullanıcı hesabı veya ağlara yetkisiz veya yasadışı yollarla erişmeye çalışmak ("hacking" veya "hacker" olarak tanımlanan davranışlar) ve sistemlere yasadışı veya yetkisiz şekilde ulaşmayı sağlayacak diğer aktiviteler ("port scan", "stealth scan" v.b. aktiviteler), internet virüsleri, kurtçuk, truva atı gönderimi veya "pinging", "flooding", "mailbombing", "denial of service" gibi, diğer Kullanıcıların, Site’yi kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktivitelerden oshadhi.com.tr  sorumlu tutulamaz.


7. Ödeme

Kullanıcılar, satın aldıkları ürün/hizmete ilişkin olarak yapacakları ödemeleri banka havalesi veya kredi kartı (Visa, MasterCard vb.) yoluyla gerçekleştireceklerdir. İşbu sayılan ödeme yöntemlerinin haricinde başka herhangi bir ödeme yöntemi kabul edilmeyecektir.

Kullanıcıların satın almış oldukları ürün/hizmete ilişkin havale yöntemi ile ödeme yapmaları halinde, siparişe ilişkin oshadhi.com.tr  tarafından özel olarak tahsis edilen kod numarasının, havale açıklamasında belirtilmesi zorunludur. Bu konuda yaşanabilecek aksaklıklarda [email protected]  adresine e-posta mesajı göndererek ya da Pazartesi-Cuma günleri, 09:30-12:30 ve 13:30-18:00 saatleri arasında  0212 327 5045 no’lu telefon numarasını arayarak iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Site'de aksi belirtilmediği takdirde, Site'deki Hizmet'ler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

Site üzerinden yapılacak tüm alışverişler, yasal gereklilikler doğrultusunda faturalandırılacak olup, siparişler Kullanıcı’ya sevk irsaliyesi ve fatura ile beraber gönderilecektir. Sitede satılan ürün bedellerine mevzuat gereğince ilgili KDV oranları dahildir.

Kargo ücreti,  yapılan toplam alışveriş miktarına dahil edilmek suretiyle Kullanıcı’dan tahsil edilecektir.


8. Gizlilik Politikası

Site’yi  ziyaret eden Kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, Site’nin içerik bölümünü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliğine gidilen firmalar ile  paylaşılmaktadır. Amaç, sitenin üstün standartlarda olmasını ve site gelişimini sağlamaktır. oshadhi.com.tr kişisel bilgileri kendi bünyesinde müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla 3.kişiler ile paylaşabilecektir.

oshadhi.com.tr kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. oshadhi.com.tr  gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, oshadhi.com.tr’un  herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.


9. Ödeme Güvenliği

Toplanan mali bilgiler satın aldığınız ürün ve hizmetleri size fatura etmek için kullanılmaktadır. Sitemizde bir satın alma yaptığınızda size ait mali bilgilerin, işleminizi gerçekleştirmek için gerekli 3. şahıslara (bankalar, kredi kartı şirketleri vb.) verilmesini kabul etmektesiniz. Paylaşılacak bilgiler kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVV2 de dahil gerekli tüm mali bilgileri içerir.
Tüm kredi kartı ve kişisel bilgileriniz internet güvenlik standardı olan 3D Secure Ödeme sistemi ile 128 mbit koruma ile şifrelenmiştir. Bu şekilde internet üzerindeki dolaşımları sırasında herhangi bir şekilde bu bilgilerinizin istenilmeyen kişi veya kurumlar tarafından ele geçirilmesi önlenmiştir.
Güvenli ortamda yapacağınız işlemlerde siz ve kredi kartını size tahsis esen banka haricinde hiçbir kişi, kurum ve kuruluş tarafından bilgilerinize ulaşamamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka POS sistemine iletmekte ve işlem sonucunu müşteriye bildirmektedir. Kredi kartı bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamakta ve oshadhi.com.tr tarafından kesinlikle saklanmamaktadır. Online işlemin bir sonucu olarak aktarılan kredi kart bilgilerine tarafımızca dahi erişilmesi mümkün değildir.
10. Sadakat Kartı
10.1 Site’den sipariş veren her Kullanıcı’ya bir sadakat kartı armağan edilmektedir. Sipariş veren Kullanıcı’ya oshadhi.com.tr tarafından bir sadakat kartı numarası tanımlanacaktır ve söz konusu numara e-posta yolu ile Kullanıcı’ya bildirilecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşme’nin Kullanıcı tarafından onaylanması ile Kullanıcı Oshadhi Kartı sahipliği ile ilgili aşağıdaki şartları peşinen kabul etmiş sayılır.
10.2 Sadakat kartı sahipliği ve kullanımı aşağıdaki şart ve hükümlere tabii olacaktır:
10.2.1Oshadhi Card’ın tüm isim, kullanım ve dağıtım hakları KARMA Sağlık Hizmetleri Ltd.Şti'ye aittir. Bu kart, sahibine Türkiye çapındaki Oshadhi mağazalarında yaptığı alışverişlerde puan kazandırmak ve diğer avantaj fırsatlarından haberdar etmek için düzenlenmiştir.
10.2.2Oshadhi Card, 18 yaşını doldurmuş, Türkiye’de ikamet eden kişilere verilir ve geçerliliği düzenlendiği tarihte başlar.
10.2.3Kart sahiplerine uygulanacak puan, kampanya, indirim,duyuru, reklam ve diğer kart avantajları, farklılık gösterebilir veya değişebilir. Mağazaların elektronik sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar sebebiyle oluşabilecek aksamalardan ve bundan kaynaklı sorunlardan Oshadhi hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

10.2.4Kart sahibi, kartın kaybolması ve/veya çalınması halinde Oshadhi’a durumu ivedilikle bildirmekle yükümlüdür. Bildirim en yakın Oshadhi mağazasına yapılır. Kaybolma/çalınma ve bildirim arasındaki sürede oluşacak zararlardan kart sahibi sorumludur. Kartın kötüye kullanılması veya hak sahibi olmayan bir diğer kişi tarafından kullanılması halinde, kart sahibi üyelikten doğan haklarını kaybeder. Kartın kullanım ve muhafazasından kart sahibi sorumludur.
10.2.5Kaybolan, çalınan veya bozulan ve kart sahibi tarafından iptal edilen kart yerine yeni kart verilir. Karta işlenmiş olan eski hakların yeni kartta geçerli olabilmesi için en az bir iş gününün geçmesi gerekir.
10.2.6Oshadhi tarafından sağlanan haklardan faydalanabilmek için, Oshadhi Card bilgilerinin güncel, doğru ve tam olması gerekmektedir. Oshadhi bilgilerdeki eksiklik, hata veya benzer nedenlerden dolayı kart üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.
10.2.7Birden fazla karta sahip olunması durumunda bu kartlara yüklenen indirim ve puanlar toplanarak kullanılamaz. Kayıp, çalıntı ya da bozulma durumunda verilecek olan yeni kart için üyenin ilk imzalamış olduğu başvuru formu geçerlidir.
10.2.8Oshadhi Card’da biriken fakat kullanılmayan puanlar belirli aralıklarla sıfırlanır. Oshadhi bu süreyi belirleme ve değiştirme hakkına sahiptir.
10.2.9Kart sahibi, başvuru formu çerçevesinde bildirdiği her türlü bilginin KARMA Sağlık Hizmetleri Ltd.Şti, Vepa Giyim San. ve Tic. A.Ş., DMR Giyim Kozmetik Ltd. Şti., Vepa Mağazacılık A.Ş.; mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına, kaydedilmesine, saklanmasına, işlenmesine ve gerekirse  üçüncü kişilerle paylaşılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.”
10.2.10Cep telefonu ve açık adres bilgilerini yanlış veren kart sahipleri, Oshadhi’un üyelerine sunduğu ve isme bildirim yoluyla haberdar olunan özel haklardan faydalanamaz. Sadece genel kampanyalardan faydalanır.
10.2.11Kart sahibinin kazanacağı indirim, puan, çekiliş hakkı, hediye çeki, hediye gibi haklar, Oshadhi tarafından belirlenir. Oshadhi bu hakları gerekli gördüğü taktirde değiştirme ve geri alma hakkına sahiptir. Kartta biriken puan ve diğer avantajlar Oshadhi mağazalarından öğrenilebilinir.
10.2.12Kazanılan avantajların kullanımı, kartın Oshadhi mağazalarında özel cihazlarda okutulması suretiyle gerçekleşir. Bu işlem için kartın mutlaka kart sahibinin yanında olması gerekir, aksi takdirde işlem yapılmaz.
10.2.13Oshadhi Card sahibi, kartın kendisi veya başka bir kişi tarafından kötüye kullanımı durumunda, Oshadhi’un sağladığı her türlü avantaj, puan ve indirimin geri alınacağını, hukuki ve yasal tedbirlerin uygulanabileceğini, oluşacak zarar ve olası ihtilaflardan Oshadhi’un hiçbir suretle sorumlu olmadığını, kartı başkalarına verdiği takdirde tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.
10.2.14Kartta biriken indirim, hediye, puan ve diğer haklar nakite çevrilemez. Ekstra hakkın kazanıldığı alışverişlerin iadesi durumunda kazanılan bu haklar geri alınır. Oshadhi kart sahibinin kazandığı hakları, kazanıldığı günde kullanabileceğini garanti etmez.
10.2.15Oshadhi Card üye programı sadece Oshadhi tarafından belirlenen noktalarda geçerlidir. Vepa Group üyelik programında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 


11. Diğer Hükümler

11.1 Teslimat
Site üzerinden yapılacak alışverişlerde, satın alınan ürünlerin Kullanıcı’ya teslimi oshadhi.com.tr  tarafından belirlenebilecek bir kargo firması tarafından gerçekleştirilecektir. Teslim süresi, normal şartlarda ürünün üretilip kargo şirketine teslim edilmesinden itibaren 5 ila 7 iş günüdür.
Belirtilen günler dahilinde ürünün Kullanıcı’ya ulaşmaması halinde, teslimat problemleri için [email protected]  adresine e-posta göndererek ya da Pazartesi-Cuma günleri, 09:30-12:30 ve 13:30 ve 18:00 saatleri arasında  0212 327 5045 no’lu telefon numarasını arayarak Site yetkilileri ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.
Teslimat problemleri yaşanmaması için sevkiyat bilgilerinin tam ve eksiksiz doldurulması ve teslimat yapılacak adreste bulunulması gerekmektedir.
Zarar görmüş paketlerin Kullanıcı tarafından teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulması gerekmektedir. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, Kullanıcı ’nın paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edilip edilmediğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durumun, tutanağın Kullanıcı’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda oshadhi.com.tr’a  bildirilmesi gerekmektedir. oshadhi.com.tr tarafından uygun görülen durumlarda, ürünün yeniden temini sağlanabilecektir.


11.2 İade

oshadhi.com.tr  satın alınan ürünlerin iadesi konusunda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair mevzuatta yer alan hükümler geçerli olacaktır.


11.3 Sözleşme Değişiklikleri

oshadhi.com.tr tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.


11.4 Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, oshadhi.com.tr işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, oshadhi.com.tr  için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için oshadhi.com.tr  herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.


11.5 Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


11.6 Tebligat Adresleri

oshadhi.com.tr tarafından, web sitesinin ziyaret edilmesi esnasında ziyaretçilerden herhangi bir e-posta adresi istenmemektedir. Ancak Kullanıcıların üyelik esnasında bildirecekleri e-posta adresleri, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.
Taraflar, mevcut epostalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski e-postalara yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.
Site’nin Kullanıcı’nın kayıtlı eposta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın Site  tarafından gönderilmesinden 1 (bir) gün sonra Kullanıcı’ya ulaştığı kabul edilecektir.


11.7 Sözleşmenin Feshi

oshadhi.com.tr işbu Kullanıcı Sözleşmesini dileği zaman  tek taraflı olarak feshedebilecektir.